Heu de triar el terme o concepte que preferiu treballar entre els que apareixen en el següent llistat.

Caldrà crear una nova pàgina a aquest Wiki per a definir l'entrada escollida:


Teoria Hipodèrmica:
Efecte - Laura Moreno Mayor
Harold Dwight Lasswell - Sara Chaparro
Model de Lasswell - Laura Pavía
Propaganda - Alba Gil Collado
Psicologia conductista - Amparo Cerezo
Sociedad de masas - Rosella Espinós
Hadley Cantril - Andrea León
La Guerra dels Mons - Víctor Rapún


Teories dels efectes limitats:
Percepció selectiva - Juan Rosado García
Carl Hovland - Cristina Chacón
Dissonància cognitiva - Álvaro Ruiz
Líder d'opinió - Cristina Martínez
Paul Felix Lazarsfeld - Sara Gabarrón
Joseph Klapper - Gema Pastor

Teoria funcionalista:
Funció - Adolfo Carratalá
Societat - Valentin ALVES
Talcott Parsons - Mario Monsalve

Teoria matemàtica de la comunicació:
Claude Elwood Shannon - Marta Martínez
Soroll - Carla Parras

Teoria crítica:
Alienació - Pablo Plaza Moltó
Cultura - Mireia Baixauli Belda
Escola de Frankfurt - Diana Moret i Soler
Ideologia -Andrea Pérez Yubero
Indústria cultural - Andrea Blázquez
Max Horkheimer - José María Nácher Selma
Racionalitat instrumental - Nacho Sanchis
Reificació - Jorge Zarco
Theodor Adorno - Vicente Coll
Walter Benjamin -Ainhoa Vila Albert
external image imagen+el+roto+manipulaci%C3%B3n.jpg

Cultural studies:
Antonio Gramsci - Leonardo Sánchez
Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) - Carla Toledo
Cultura popular - Lucía Borredat
Frank Raymond Leavis - Paloma Gandía
Hegemonia - Paloma Chen
Raymond Williams - Roser Cerveró
Recepció - Marcantonio Farris
Richard Hoggart - Sara Soler
Stuart Hall - Ana Belén Jiménez Carrillo

Economia Política:
Herbert Schiller - Alba Martínez Menargues
Imperialisme cultural - Cristina Doménech
Informe McBride - Isabel Gomis
NOMIC - Saray Fajardo
Teoria de la dependència - Marina Chirivella

Interaccionisme simbòlic:
Erving Goffman - Cayetano Manchón
Etiqueta - Martina Bovetta. Claudia García
Etnografía - Iris Vidal
Face -
George H. Mead - Raquel Felip
Herbert Blumer - Àlex Llorca
Interaccions - Adrián Sánchez
Marc - Martina Bovetta

Teoria del cultiu
George Gerbner - Sofía Sánchez
Indicadors culturals - Loïc Verstrepen

Teoria dels usos i gratificacions:
Audiència -Lucía Ortega
Elihu Katz - Anna González
Gratificacions - Claudia Campos Suárez

Necessitats - Amanda López

Construccionisme:
Berger i Luckmann - Mar Hernández
Institucionalització - Manel Domingo
Legitimació -
Llenguatge - Alejandro Espinar
Societat - Julia Simó
Vida quotidiana - Patricia Edo

Teoria de l'espiral del silenci:
Aïllament - Laura Flórez
Clima d'opinió - Mario Martínez Roig
Doble clima d'opinió - Diana Mora
Efecte del cavall guardador - Mónica López Muñoz
Elisabeth Joelle-Neumann - Marcos González
Funció d'articulació - Judith Celma Muñoz
Núcleo duro - Patricia Santos
Opinió pública - Marina Ibáñez

Aportacions llatinoamericanes:
Jesús Martín-Barbero - Javier Casero
Mediacions - Nahir Maceira

Nous entorns comunicatius:
Interactivitat - Natalia Fernández Gómez
Manuel Castells - Aina Errando
Xarxa Internet - Alessio Martino
Autocomunicació de masses - Nadia Alba