Recent Changes

Sunday, June 4

 1. page Elihu Katz edited ... entre la comunicación comunicació de masses i la comunicación comunicació interpersonal…
  ...
  entre la comunicacióncomunicació de masses i la comunicacióncomunicació interpersonal. Ha
  Katz va asistir a la Universitat de Columbia (Nova York), on va estudiar i doctorar-se en Sociologia. Durant aquest període va treballar amb el seu mentor, Lazarsfeld, en la redacció de la seua obra conjunta "Influència personal". En este treball es considera un tercer factor que influïx entre els mitjans de comunicació i l'audiència, sent aquest la influència personal. A partir d'ací construïx la seua teoria del 'two-step flow of communications' o teoria de dos passos, la qual explica com els mitjans difonen la informació i posteriorment els líders d'opinió la reben i processen, convertint-se després en individus determinants en la formació d'opinió en els diferents grups d'audiència.
  A finals dels anys cinquanta, a més, Katz va proposar un modern enfocament en l'anàlisi dels efectes quan va exhibir la necessitat d'estudiar l'ús dels mass media per part de les audiències, referint-se a l'ús que els individus donen als mitjans de comunicació -sobretot la televisió- d'acord amb els seus interessos, influenciats per l'ambient sociològic i psicològic que els rodeja. D'aquesta forma, els mitjans es transformen en ferramentes que satisfan les necessitats socials i psicològiques de les audiències. Este nou plantejament va estimular noves observacions empíriques sobre els usos mediàtics en diferents segments i perfils socials, culturals i generacionals, les quals foren recopilades en la seua teoria dels usos i gratificacions. Aquesta es troba desenvolupada en l'obra "Els usos de la comunicació massiva" (1974), la qual va editar amb Jay G. Blumler.
  (view changes)
  9:05 am

Friday, May 19

More