La psicologia és la ciència que estudia el comportament i els estats de conciència. La psicologia conductista estudia el comportament des del paradigma conductista. Aquesta centra el seu estudi en el comportament humà observable, més concretament les connexions entre els estimuls i les respostes que donen lloc al comportament. John B. Watson és el fundador del conductisme i el màxim exponent. En els seus estudis determina que l'anàlisi de la conducta i les relacions és l'unic mètode objectiu per a aconseguir la penetració en les accions humanes i extrapolar el mètode propi de les Ciencies Naturals (el mètode científic) a la Psicologia.


Es el paradigma que sustenta la teoria hipodèrmica:
teori.png
Al mateix estimul, mateix efecte.

Aplicat a la comunicació el conductisme és un dels paradigmes que sustenten la teoria hipodèrmica en el seu principi, entre 1920 i 1930. Aquest paradigma sustenta la teoria de l'acció en la que l'estimul és l'element més important en la comunicació, ja que segons que estimul hi ha es dona una determinada resposta. El conductisme defen que hi ha una connexió directa entre exposició als missatges i els diferents comportaments. La propaganda seria control i manipulació. Els efectes, per tant, són que a un estímul específic es respon de manera específica.

Com es la societat a la que li afecta d'aquesta manera els mitjans de comunicació? És una societat de masses, que tot i sent heteogènia, respon de la mateixa manera als mateixos estimuls. Els individus s'agreguen de manera homogènica no diferenciable, tot i la seua heterogeneitat. Es tracta, així, per una societat que no té tradició, ni regles de comportament, ni lideratge o estructura organitzativa.

Conductisme: en torn a J.B. Watson, la seua escola supera el pragmatisme nordamericà al qüestionar la importància dels procesos conscients i negar inclús la posibilitat del seu abordatje experimental. La conducta és l¡únic objecte d'estudi de la psicologia. Alguns conceptes de Pavlow proporcionaren una sólida base teòrica i el van obrir diversos camps d'actuació com la pedagoia (ensenyança programada) i la terapeutica (técniques de desensibilització).


Júlia Marhuenda Barberà