Heu de triar el terme o concepte que preferiu treballar entre els que apareixen en el següent llistat.

Caldrà crear una nova pàgina a aquest Wiki per a definir l'entrada escollida:


Teoria Hipodèrmica:
Efecte - Àfrica Piqueras
Harold Dwight Lasswell - Raquel Rueff
Model de Lasswell - Marina Torrent
Propaganda - Nuria Valladolid
Psicologia conductista - Marta Cuéllar
Sociedad de masas - Luis Urios
Hadley Cantril - Lydia Ramón

Teories dels efectes limitats:
Percepció selectiva - Rodrigo Soriano
Carl Hovland - Esther Pérez
Dissonància cognitiva - Oleksandr Petrunyak
Líder d'opinió - Lucía Gandía
Paul Felix Lazarsfeld - Alba del Moral
Joseph Klapper - Paula Lerín

Teoria funcionalista:
Funció - Adolfo Carratalá
Societat -
Talcott Parsons - Rafa Muñoz Aznar

Teoria crítica:
Alienació -
Cultura -
Escola de Frankfurt - Sandra Albert
Ideologia -
Indústria cultural - Patricia Casas
Max Horkheimer - María López
Racionalitat instrumental - María Játiva
Reificació -
Theodor Adorno - Víctor Navarro

Walter Benjamin - Pau Alemany
external image imagen+el+roto+manipulaci%C3%B3n.jpg

Cultural studies:
Antonio Gramsci - Patricia Gavilà
Centre of Contemporary Cultural Studies (CCCS) -
Cultura popular -
Frank Raymond Leavis -
Hegemonia -
Raymond Williams -
Recepció -
Richard Hoggart -
Stuart Hall -

Economia Política:
Herbert Schiller - Eva Muñoz Mercado
Imperialisme cultural - Sonia Ballestero
Informe MacBride - Ferran Antequera
NOMIC -
Teoria de la dependència -

Interaccionisme simbòlic:
Erving Goffman -
Etiqueta -
Etnografía -
George H. Mead -
Herbert Blumer -
Interaccions -
Marc -

Teoria del cultiu
George Gerbner - Amanda Gorrea
Indicadors culturals -

Teoria dels usos i gratificacions:
Audiència - Gonzalo García Sánchez
Elihu Katz - Joansa Bohigues
Gratificacions -Selene Aleixandre
Necessitats - Rubén Garcia

Construccionisme:
Berger i Luckmann - Alba de Juan
Institucionalització - Silvia Pérez
Legitimació - Iván Gómez
Llenguatge - Marina Altur
Societat - Laura Bermejo
Vida quotidiana - Mar Segura

Teoria de l'espiral del silenci:
Aïllament - Sara García
Clima d'opinió - Maria Bosch
Doble clima d'opinió - Marta Estudillo
Efecte del cavall guardador - Anna Adrià
Elisabeth Joelle-Neumann - Sandra Córdoba López
Funció d'articulació - Carmen Alonso Calatayud
Nucli dur - Marta Meneu-Borja
Opinió pública - Mario Sancho Olmos

Aportacions llatinoamericanes:
Jesús Martín-Barbero - Núria Navarro
Mediacions - Inés Orga

Nous entorns comunicatius:
Interactivitat -
Manuel Castells - María Buquerín
Xarxa Internet -
Autocomunicació de masses - Maria Sala