L’etnografia o etnometodologia és un mètode d’estudi que naix davant la necessitat d’aprofundir en el paper que exerceixen els membres d’un grup social en l’estructuració i la construcció de la seua vida diària. Es tracta d’una tècnica d’investigació que permet estudiar de manera directa l’estil de vida de les persones que conformen una societat concreta durant un cert període de temps mitjançant l’observació participant o les entrevistes, a través de les quals aprofundeix en el seu comportament social.


Vídeo explicatiu sobre l'etnografia. Font: YouTube. Usuari: maleja arevalo

L’etnografia es basa en l’observació i la interpretació de les diferents manifestacions de la realitat humana quotidiana, com són el comportament i la interacció amb altres membres del grup, la gestualitat, el llenguatge, el to i el timbre de veu... Per tant, la contextualització cobra molta importància en l’etnometodologia, ja que el lloc o la presència d’altres persones, interessos, creences o valors són els que atorguen un significat.

Etnografia.gif
Diagrama de l'aproximació etnogràfica. Font: nosolousabilidad.com


L’interaccionisme simbòlic, encunyat per primera vegada pel sociòleg estatunidenc Herbert Blumer, és una de les orientacions metodològiques que comparteix les idees bàsiques del procés interpretatiu. Tracta de comprendre el procediment d’assignació de símbols amb significat al llenguatge parlat o escrit i al comportament en la interacció social. De la mateixa manera que l’etnografia, l’interaccionisme simbòlic rep influències de la Fenomenologia i s’utilitza en la investigació qualitativa. Ambdós estudien el mode en què les persones produeixen i mantenen els significats de les situacions amb les seues accions.
BIBLIOGRAFIA
Paula Velázquez López