Autocomunicació de masses


Manuel Castells és un sociòleg i professor d'universitat català d'origen castellanomanxec, catedràtic de Sociologia i d'Urbanisme a la Universitat de California, Berkley, considerat un dels autors de referència en el camp de l'estudi de la societat de la informació.

manuel castells.jpeg
Castells afegeix una tercera dimensió comunicativa amb la irrupció d’Internet, l’autocomunicació de masses. Es comunicació de masses perquè potencialment pot arribar a una audiència global. Al mateix temps és autocomunicació perquè tu pots generar el missatge i selecciones continguts concrets de la web i de les xarxes de comunicació electrònica.

L’autocomunicació de masses té tres característiques clares:

  • La multiplicació de l’oferta: més capacitat de selecció i policonsum de mitjans.

  • La fragmentació de l’audiència: l'oferta es diversifica, el públic vol continguts especialitzats temàtiques molt més precises.

  • La singularitat d’un públic actiu que genera els seus propis continguts: poden seleccionar els seus mitjans preferits, recomanar-los, distribuir-los i comentar-los.


Bibliografia
  • López, Guillermo. Periodismo Digital: Redes, audiencias y modelos de negocio (2015)